Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 1
385.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 2
400.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 3
385.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 4
400.000đ

Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng): Đây là phần luận giải lá số tử vi Canh Tý nữ mạng,  và nam mạng 58 tuổi (âm lịch), sinh từ 28/01/1960 đến 14/02/1961 trong năm 2017 Đinh Dậu.

Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng)

Sanh năm: 1900, 1960, 2020. Tuổi Canh Tý, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và Trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời, tuy nhiên cuộc sống về phần Trung vận thì có phần hy vọng và đầy đủ về công danh, hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi Canh Tý đường công danh khá tốt, nhưng bổn mạng thường yếu kém. Số hưởng thọ trung bình từ 45 đến 54 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm.

Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng)

Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng)

Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng)

Xem tử vi năm 2017 tuổi Canh Tý nam mạng 1960

Tử vi tuổi Canh Tý năm 2017 cho biết: Về vấn đề tình duyên tuổi Canh Tý chia ra làm ba giai đoạn như sau: nếu sanh vào tháng này, thì cuộc đời bạn có thay đổi ba lần, thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là sanh vào tháng 4, 8, 9 và 12. Nếu sinh vào những tháng này thì có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là sanh vào những tháng 1, 2, 3, 5, và 10. Nhưng nếu sanh vào những tháng này thì hưởng trọn hạnh phúc, một chồng một vợ mà thôi, đó là sanh vào những tháng 6, 7 và 11.  Công danh có phần lên cao về thời trung vận, gia đạo khá tốt, yên hòa vào hậu vận thì gia đình vui tươi và hạnh phúc. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào tuổi 27 trở lên, phần tiền bạc, tạo được nhiều tốt đẹp vào trung vận.

Comments

comments

định cư mỹ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 1
385.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 2
400.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 3
385.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 4
400.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 1
495.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 2
550.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 3
485.000đ
Lá số tử vi 2017 tuổi Canh Tý (Nam mạng & Nữ mạng) 4
550.000đ