định cư úc

Chồng sinh năm 1984 vợ 1986 sinh con trai gái năm 2017 tháng nào tốt? Thông thường, khi chọn năm sinh con thì con không hợp với cha mẹ gọi là Tiểu hung, cha mẹ không hợp với con là Đại hung. Do đó cần tránh Đại hung, nếu bắt buộc thì chọn Tiểu hung, bình hòa là không xung và không khắc với con, tốt nhất là tương sinh và tương hợp với con…

Chồng sinh năm 1984 vợ 1986 sinh con năm 2017 tháng nào tốt?

Chồng sinh năm 1984 vợ 1986 sinh con trai gái năm 2017 tháng nào tốt?

Chồng tuổi Giáp Tý Vợ tuổi Bính Dần sinh con trai năm 2017 có tốt không?

 

Tuổi Cha Tuổi Con Tuổi Mẹ Tuổi Con
Năm: Giáp Tý
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh:Kim
Năm Đinh Dậu
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh:Thủy
Năm: Bính Dần
Mệnh: Lộ Trung Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh:Thủy
Năm Đinh Dậu
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh:Thủy
Về Mệnh
Mệnh cha : Dương Kim – Mệnh con : Âm Hỏa   –   Tương khắc Mệnh mẹ : Dương Hỏa – Mệnh con : Âm Hỏa   –   Bình
Về Thiên can
Thiên can Cha : Giáp – Thiên can con : Đinh   –  Bình Thiên can Mẹ : Bính – Thiên can vợ : Đinh   –   Bình
Về Địa chi – tên con trai 2017
Địa chi cha : Tý – Địa chi con : Dậu   –   Lục phá Địa chi mẹ : Dần – Địa chi con: Dậu   –   Bình
Về Cung
Cung cha : Đoài – Cung con : Khảm   –   Hoạ hại (không tốt) Cung mẹ : Khảm – Cung con : Khảm   –   Phục vị (tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh
Thiên mệnh năm sinh cha : Kim – Thiên mệnh năm sinh con : Thủy   –   Tương sinh Thiên mệnh năm sinh con : Thủy – Thiên mệnh năm sinh con : Thủy   –   Bình

Kết luận: Tổng điểm là 4.5/10
Năm 2017 bạn không nên sinh bé nam, hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.

Chồng tuổi Giáp Tý Vợ tuổi Bính Dần sinh con gái năm 2017 có tốt không?

 

Tuổi Cha Tuổi Con Tuổi Mẹ Tuổi Con
Năm: Giáp Tý
Mệnh: Hải Trung Kim
Cung: Đoài
Niên mệnh năm sinh:Kim
Năm Đinh Dậu
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh:Thổ
Năm: Bính Dần
Mệnh: Lộ Trung Hỏa
Cung: Khảm
Niên mệnh năm sinh:Thủy
Năm Đinh Dậu
Mệnh: Sơn Hạ Hỏa
Cung: Cấn
Niên mệnh năm sinh:Thổ
Về Mệnh
Mệnh cha : Dương Kim – Mệnh con : Âm Hỏa   –   Tương khắc Mệnh mẹ : Dương Hỏa – Mệnh con : Âm Hỏa   –   Bình
Về Thiên can
Thiên can Cha : Giáp – Thiên can con : Đinh   –   Bình Thiên can Mẹ : Bính – Thiên can vợ : Đinh   –  Bình
Về Địa chi
Địa chi cha : Tý – Địa chi con : Dậu – Lục phá Địa chi mẹ : Dần – Địa chi con: Dậu – Bình
Về Cung
Cung cha : Đoài – Cung con : Cấn – Diên niên (tốt) Cung mẹ : Khảm – Cung con : Cấn – Ngũ quỷ (không tốt)
Về Thiên mệnh năm sinh
Thiên mệnh năm sinh cha : Kim – Thiên mệnh năm sinh con : Thổ   – Tương sinh Thiên mệnh năm sinh con : Thủy – Thiên mệnh năm sinh con : Thổ  – Tương khắc

Kết luận: Tổng điểm là 4/10. Năm 2017 bạn không nên sinh bé nữ, hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.

 

 

Comments

comments

dịch vụ seo